placeholder

Håndtering af akutte patienter i lægehuse

Håndtering af akutte patienter kræver en helt særlig paratviden.

Dette kursus er målrettet praktiserende læger og lægehusets øvrige personale, og har fokus på håndteringen af den akutte patient, samt det aktive teamsamarbejde med ambulancer og læge-/akutbiler.

Det intensive kursus planlægges og afvikles ud fra det enkelte lægehus’ personalesammensætning, personalets uddannelsesbehov og lægehusets daglige organisation. 

 

Formålet med kurset er at give dig og dine kolleger ny viden og øgede færdigheder ift. håndtering af akutte patienter. Al undervisning kombineres med færdighedstræning og simulationer.

 

Undervisningen forløber med teori efterfulgt af patientsimulationer. Derefter er der debriefing, hvor der bliver lagt vægt på ABCDE-principperne, samarbejde samt kommunikation. 

Øvelserne bliver trænet på nye højteknologiske dukker, der er udviklet specielt til træning af akutte, præhospitale situationer.

Kontakt os, hvis du ønsker at høre nærmere om kurset eller aftale et uddannelsesforløb for jeres personalegruppe. Se kontaktoplysninger længere nede på siden.

MERE OM KURSET

 • Vi har særligt fokus på:

   • ABCDE-modellen som handleværktøj
   • Træning i genoplivning jf. guidelines 2015 – både med og uden brug af hjertestarter
   • Effektiv beslutningstagen og samarbejde omkring akut patienthåndtering
   • At træne en struktureret anvendelse af ABCDE-tilgangen ift. til den medicinske, vågne og bevidstløse patient, hjerte-kredsløbssyge patient og patienten med lav GCS
   • At træne luftvejshåndtering på den akutte patient (astma, anafylaksi og andre)

    

 • Opfølgning og opdatering

  • Der er mulighed for at indgå aftale med DAPUC om årlige opdateringer, hvor DAPUC kommer ud til jer på klinikken for at opdatere og færdighedstræne.

   Med en sådan aftale kan I sikre, at jeres personale altid er klædt bedst muligt på til at kunne håndtere de akutte situationer, der måtte opstå hos jer. Det giver øget tryghed i personalegruppen.

   Samtidig er det vores erfaring at deltagelse i disse kursusforløb har en særdeles positiv teambuildende effekt blandt alle medarbejderne.  

   Vi ser frem til at møde jer!

 • Download PDF

KONTAKT OS

Datoer og tilmelding?

Kontakt DAPUC

Seneste nyt

Relateret indhold