Søg i kurser
Branche
Aktuelle kurser
Alle kurser

Det akut syge barn

Det akut syge eller traumatisk skadede barn giver særlige udfordringer i såvel det præhospitale som det intra-hospitale miljø. Dette tre-dages forløb hjælper dig til hurtig og korrekt tolkning og vurdering, og giver dig vigtig viden om bl.a. kommunikation og underretningspligt. Børn der er blevet akut syge eller har oplevet vold eller omsorgssvigt, kan være særdeles svære at vurdere og behandle – ikke mindst i det præhospitale miljø. Det kræver omfattende viden og opmærksomhed at træffe de rigtige valg, så både børn og pårørende hjælpes bedst muligt. DAPUC har sammensat dette kursusforløb målrettet ambulancebehandlere og paramedicinere, der ønsker større sikkerhed i korrekt håndtering af det kritisk påvirkede barn. På kurset vil du fx lære om: • ABCDE-algoritmen for både det sygdoms-påvirkede og det traumatisk skadede barn • Teori om ’Det normale vs. Det unormale’ • Vurdering og tolkning af såvel kliniske tegn og optagede vitalparametre • Sygdomslære om bl.a. pseudocroup, meningitis, RS-virus, astma, kramper og diabetes, samt præhospital behandling af disse tilstande. • Kommunikation med forældre til det kritisk påvirkede barn • Det voldsramte eller omsorgssvigtede barn • Indberetning – hvad er dine muligheder og hvad er din pligt? • Samarbejde og kommunikation med andre faggrupper Praksisnær undervisning Du og dine kollegers erfaringer indgår som en naturlig del af undervisningen, der holdes så tæt på din hverdag som muligt. Praktiske øvelser, cases, rollespil og erfaringsudveksling understøtter løbende den teori, der kobles på. Dit underviserteam til dette kursus består af pædiater (eller anden speciallæge), en paramediciner samt en socialrådgiver. DAPUC’s praksisnære tilgang gør, at du allerede i løbet af kurset opnår stor fortrolighed med konkret håndtering af det akut syge eller traumatisk skadede barn. Ophold, forplejning og fritid Fuld forplejning på kurset. Hotelophold ikke inkluderet i prisen. Vi glæder os til at møde dig på kurset!

Forflytning og det nære patient forløb

Instruktør Mads Hansen er paramediciner og stresscoach med egen virksomhed, hvor han blandt andet træner reddere i arbejdsrelateret stress. På uddannelsen får du indsigt i dine egne reaktionsmønstre, og konkrete redskaber til at håndtere den svære samtale med døende og deres pårørende i bårerummet. I arbejdet med syge mennesker kan vi som personale også selv til tider opleve tegn på stress. Det kan være din egen eller i samarbejdet med din kollega. I får på kursusdagen med Mads værktøjer og indblik i den psykiske del af jobbet i ST. bilerne. Dagen bliver bestemt ikke kedelig der vil være teori, praktiske øvelser og nogle gode samtaler. Uddannelsen har også fokus på forflytninger. For i et fag med mange forflytninger af patienter, der sjældent selv kan hjælpe til, er det vigtigt at du kender og bruger de basale principper for forflytning. På uddannelsen lærer du principperne og at bruge tilgængelige hjælpemidler hensigtsmæssigt, så du kan passe på dig selv og de patienter, du kører med. Din underviser på denne del af uddannelsen er udvikler og forflytningsvejleder ved Aalborg Universitetshospital. Som en krølle på uddannelsen får du undervisning i brugen af ilt til den akut syge patient der viser tegn på åndedræts- og kredsløbspåvirkning samt ved bevidsthedstab. Herudover får du kendskab til de mest almindelige luftvejs- og kredsløbssygdomme. Undervisningen suppleres med aktiv CASE-træning. Uddannelsen er modulopbygget med undervisning tre dage fordelt over nogle uger.

Det akut syge barn

Det akut syge eller traumatisk skadede barn giver særlige udfordringer i såvel det præhospitale som det intra-hospitale miljø. Dette tre-dages forløb hjælper dig til hurtig og korrekt tolkning og vurdering, og giver dig vigtig viden om bl.a. kommunikation og underretningspligt. Børn der er blevet akut syge eller har oplevet vold eller omsorgssvigt, kan være særdeles svære at vurdere og behandle – ikke mindst i det præhospitale miljø. Det kræver omfattende viden og opmærksomhed at træffe de rigtige valg, så både børn og pårørende hjælpes bedst muligt. DAPUC har sammensat dette kursusforløb målrettet ambulancebehandlere og paramedicinere, der ønsker større sikkerhed i korrekt håndtering af det kritisk påvirkede barn. På kurset vil du fx lære om: • ABCDE-algoritmen for både det sygdoms-påvirkede og det traumatisk skadede barn • Teori om ’Det normale vs. Det unormale’ • Vurdering og tolkning af såvel kliniske tegn og optagede vitalparametre • Sygdomslære om bl.a. pseudocroup, meningitis, RS-virus, astma, kramper og diabetes, samt præhospital behandling af disse tilstande. • Kommunikation med forældre til det kritisk påvirkede barn • Det voldsramte eller omsorgssvigtede barn • Indberetning – hvad er dine muligheder og hvad er din pligt? • Samarbejde og kommunikation med andre faggrupper Praksisnær undervisning Du og dine kollegers erfaringer indgår som en naturlig del af undervisningen, der holdes så tæt på din hverdag som muligt. Praktiske øvelser, cases, rollespil og erfaringsudveksling understøtter løbende den teori, der kobles på. Dit underviserteam til dette kursus består af pædiater (eller anden speciallæge), en paramediciner samt en socialrådgiver. DAPUC’s praksisnære tilgang gør, at du allerede i løbet af kurset opnår stor fortrolighed med konkret håndtering af det akut syge eller traumatisk skadede barn. Ophold, forplejning og fritid Fuld forplejning på kurset. Hotelophold ikke inkluderet i prisen. Vi glæder os til at møde dig på kurset!

EVRT - Emergency Virtual Reality Training

Vores nye Virtual Reality trailer giver dig en unik mulighed for at få sparring og feedback i de beslutninger du træffer under størrer særlige hændelser. Øvelsen bliver optaget og scenariet gennemgås efterfølgende med en af vores instruktører med sparring og feedback. Terrorhandlinger og risiko for hændelser, hvor antallet af tilskadekomne langt overstiger mængden af ressourcer, er stærkt stigende. Dette kursus giver dig mulighed for at træne dine skills som Ambulanceleder, indsatsleder SUND, indsatsleder Politi eller brand. Du får ved Virtual Reality Simulationstræning trænet Radiokommunikation, Skadestedsledelse, beslutningsduelighed og mental parathed. Virtual Reality Simulationstræning giver dig en unik mulighed for at få sparring og feedback i de beslutninger du træffer under størrer særlige hændelser. Normalt vil det kræve en stor øvelse med mange aktører involveret, for at skabe en mulighed for træning i Ledelse på skadestedet samt kommunikation som Indsatsleder politi, Indsatsleder brand, Indsatsleder sund, Ambulanceleder eller som Medic i forsvaret. EVRT og DAPUC har udviklet en Virtual Reality simulations trailer. Her har du mulighed for at træne dine færdigheder på et større skadested eller ved Terror. I vores VR simulator kan du få trænet dine færdigheder som f.eks. Ambulanceleder eller Medic, både hvad angår ledelse, kommunikation ogbeslutningsduelighed. Vores nye Virtual Reality trailer giver dig en unik mulighed for at få sparring og feedback i de beslutninger du træffer under størrer særlige hændelser. Øvelsen bliver optaget og scenariet gennemgås efterfølgende med en af vores instruktører med sparring og feedback. Hele simulationen incl. feedback og læring vil tage 2 timer.

Forflytning og det nære patient forløb

Instruktør Mads Hansen er paramediciner og stresscoach med egen virksomhed, hvor han blandt andet træner reddere i arbejdsrelateret stress. På uddannelsen får du indsigt i dine egne reaktionsmønstre, og konkrete redskaber til at håndtere den svære samtale med døende og deres pårørende i bårerummet. I arbejdet med syge mennesker kan vi som personale også selv til tider opleve tegn på stress. Det kan være din egen eller i samarbejdet med din kollega. I får på kursusdagen med Mads værktøjer og indblik i den psykiske del af jobbet i ST. bilerne. Dagen bliver bestemt ikke kedelig der vil være teori, praktiske øvelser og nogle gode samtaler. Uddannelsen har også fokus på forflytninger. For i et fag med mange forflytninger af patienter, der sjældent selv kan hjælpe til, er det vigtigt at du kender og bruger de basale principper for forflytning. På uddannelsen lærer du principperne og at bruge tilgængelige hjælpemidler hensigtsmæssigt, så du kan passe på dig selv og de patienter, du kører med. Din underviser på denne del af uddannelsen er udvikler og forflytningsvejleder ved Aalborg Universitetshospital. Som en krølle på uddannelsen får du undervisning i brugen af ilt til den akut syge patient der viser tegn på åndedræts- og kredsløbspåvirkning samt ved bevidsthedstab. Herudover får du kendskab til de mest almindelige luftvejs- og kredsløbssygdomme. Undervisningen suppleres med aktiv CASE-træning. Uddannelsen er modulopbygget med undervisning tre dage fordelt over nogle uger.

Præhospitale fødsler

Fødsler bag i ambulancen eller midt på køkkengulvet er et scenarie, som de fleste ambulancereddere kun oplever og dermed træner nogle få gange i løbet af karrieren. Det er derfor vigtigt at have helt styr på teori og håndgreb ved både den normale og den komplicerede fødsel. Akutte obstetriske tilstande såsom blødning, navlesnorsfremfald eller ve-storm er ligeledes komplekse opgaver som kan være særdeles krævende ude på landevejen. På dette 3 dages kursus har vi fundet en underviser til dig, som er helt unik. Louise er nemlig både jordemoder på Rigshospitalet og uddannet paramediciner. På kurset vil du bla. lære om : • Gynækologiske tilstande og sygdomme • Anatomi • Smerter og blødning relateret til den gravide • Den normale fødsel • Håndtering af nyfødte • Den komplicerede fødsel • Gravide og traumer • Præeklampsi • Genoplivning og hjertestopsbehandling af den gravide Praksisnær undervisning Du og dine kollegers erfaringer indgår som en naturlig del af undervisningen, der gennemføres så nær på din hverdag, som muligt. Praktiske øvelser, cases, rollespil og erfaringsudveksling understøtter løbende den teori, der kobles på. DAPUC’s praksisnære tilgang gør, at du allerede i løbet af kurset opnår stor fortrolighed med konkret håndtering af fødsler og akutte obstetriske tilstande. Info og pris Samlet deltagerbetaling pr. person 5.995,- + moms. Alle kursister modtager fuld forplejning. Hotelophold ikke inkluderet i prisen.