Kvalitetssikring

DAPUC har et grundigt system for kvalitetssikring af alle vores kursus- og efteruddannelsestilbud. 

I undervisningen anvender vi løbende systemet Turning Point, som et redskab til evaluering og kvalitetssikring af både undervisning og undervisere.  Turning Point afvikles som powerpoint med kursisterne som aktive deltagere. Systemet hjælper også til at målrette undervisningen mod de specifikke områder, hvor kursisternes kompetencer i særlig grad trænger til et løft.

Al undervisningsmateriale og udstyr som DAPUC anvender, kvalitetssikres i samråd mellem relevante specialister og DAPUC’s faglige ansatte. 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om, hvordan vi sikrer den bedste uddannelse af dine medarbejdere.

Udsnit af evalueringer:

Traume

Fødsler og obstetriske tilstande

Akut syge barn

Akutte medicinske patient

Portørredder Grønland