placeholder

Håndtering af akutte patienter i lægehuse

Håndtering af akutte patienter kræver en helt særlig tilgang.

Dette kursus er målrettet praktiserende læger og lægehusets øvrige personale. Vi har på kurset fokus på håndteringen af den akutte patient og samarbejdet mellem de forskellige kompetencer i lægehuset og med eksterne parter.

Det intensive kursus planlægges og afvikles ud fra det enkelte lægehus’ personalesammensætning, personalets uddannelsesbehov og lægehusets daglige organisation. 

 

Formålet med kurset er at styrke jeres viden og færdigheder ved håndtering af akutte patienter, samt ved hjertestop.

 

Undervisningen kombinerer teori og træning af praktiske færdigheder ved fuld-skala patientsimulationer. Hertil bruger vi vores højteknologiske dukker, der er udviklet til træning af akutte situationer.

 

Vi lægger i simulationerne vægt på ABCDE-principperne, samarbejde samt kommunikation.

 

Kontakt os, hvis du ønsker at høre nærmere om kurset eller aftale et uddannelsesforløb for jeres personalegruppe. Se kontaktoplysninger længere nede på siden.

 

MERE OM KURSET

 • Vi har særligt fokus på

   • ABCDE-modellen som handleværktøj
   • Træning i genoplivning jf. guidelines 2021 – både med og uden brug af hjertestarter
   • Effektiv beslutningstagen og samarbejde omkring akut patienthåndtering
   • At træne en struktureret anvendelse af ABCDE-tilgangen ift. til den medicinske, vågne og bevidstløse patient, hjerte-kredsløbssyge patient og patienten med lav GCS
   • At træne luftvejshåndtering på den akutte patient (astma, anafylaksi og andre)

    

 • Årlig opdatering

  • Der er mulighed for at indgå aftale med DAPUC om årlige opdateringer, hvor DAPUC kommer ud til jer på klinikken for at opdatere og færdighedstræne.

   Med en sådan aftale kan I sikre, at jeres personale altid er klædt bedst muligt på til at kunne håndtere de akutte situationer, der måtte opstå hos jer. Det giver øget tryghed i personalegruppen.

   Samtidig er det vores erfaring at deltagelse i disse kursusforløb styrker samarbejdet i lægehuset.

   Vi ser frem til at møde jer!

 • Pris i 2023

  • 8.500 eks. moms og eks. kørsel (statens takst).

 • Download PDF

Kontakt