Præhospitale fødsler

Målgruppe:

Primært ambulancebehandlere og paramedicinere, som ønsker at tilegne sig bedre praksisnære færdigheder i præhospitale fødsler og akutte obstetriske tilstande

Beskrivelse:

Fødsler bag i ambulancen eller midt på køkkengulvet er et scenarie, som de fleste ambulancereddere kun oplever og dermed træner nogle få gange i løbet af karrieren.

Det er derfor vigtigt at have helt styr på teori og håndgreb ved både den normale og den komplicerede fødsel.

Akutte obstetriske tilstande såsom blødning, navlesnorsfremfald eller ve-storm er ligeledes komplekse opgaver som kan være særdeles krævende ude på landevejen.

På dette 3 dages kursus har vi fundet en underviser til dig, som er helt unik.
Louise er nemlig både jordemoder på Rigshospitalet og uddannet paramediciner.

På kurset vil du bla. lære om :
• Gynækologiske tilstande og sygdomme
• Anatomi
• Smerter og blødning relateret til den gravide
• Den normale fødsel
• Håndtering af nyfødte
• Den komplicerede fødsel
• Gravide og traumer
• Præeklampsi
• Genoplivning og hjertestopsbehandling af
den gravide

Praksisnær undervisning
Du og dine kollegers erfaringer indgår som en naturlig del af undervisningen, der gennemføres så nær på din hverdag, som muligt.

Praktiske øvelser, cases, rollespil og erfaringsudveksling understøtter løbende den teori, der kobles på.

DAPUC’s praksisnære tilgang gør, at du allerede i løbet af kurset opnår stor fortrolighed med konkret håndtering af fødsler og akutte obstetriske tilstande.

Info og pris
Samlet deltagerbetaling pr. person 5.995,- + moms.
Alle kursister modtager fuld forplejning. Hotelophold ikke inkluderet i prisen.

Varighed:

3 dage