Forflytning og det nære patient forløb

Målgruppe:

Sygetransportreddere

Formål:

På denne 5-dages uddannelse lærer du at håndtere den svære samtale i bårerummet med patienten og de pårørende. Du får viden om hvordan konflikter typisk opstår, og konkrete redskaber til at løse dem over for patienter, pårørende og kolleger

Beskrivelse:

Du lærer på uddannelsen den vigtigste anatomi og fysiologi, der danner grundlaget for vigtig viden om de mest almindelige sygdomme, du møder i sygetransporttjenesten.


Herudover lærer du de elementære principper og redskaber i forflytning samt brug af lift, så du kan passe på både dig selv og dine patienter.På uddannelsen får du indsigt i dine egne reaktionsmønstre, og konkrete redskaber til at håndtere den svære samtale med døende og deres pårørende i bårerummet.

I arbejdet med syge mennesker kan vi som personale også selv til tider opleve tegn på stress. Det kan være din egen eller i samarbejdet med din kollega. Instruktør Mads Hansen er paramediciner og stresscoach med egen virksomhed, hvor han blandt andet træner reddere i arbejdsrelateret stress. Du får på kursusdagen med Mads værktøjer og indblik i den psykiske del af jobbet i ST-bilerne. Dagen bliver bestemt ikke kedelig. Der vil være teori, praktiske øvelser og nogle gode samtaler.


Herudover får du af konfliktmægler Bjarne Friis Pedersen, der bl.a. arbejder for Det nationale forebyggelsescenter under Rigspolitiet, redskaber til bedre at håndtere dig selv, når der er konflikter under optrapning, samt at få det konfliktfyldte sagt … sagt på en måde, så du inviterer til dialog.

Temaet for timerne er kommunikation, konfliktforståelse og konflikthåndtering.Uddannelsen har også fokus på forflytninger

Sygetransport er et fag med mange forflytninger af patienter, der sjældent selv kan hjælpe til. Her er det vigtigt, at du kender og bruger de basale principper for forflytning. På uddannelsen lærer du principperne og at bruge tilgængelige hjælpemidler hensigtsmæssigt (lift etc.) så du kan passe på dig selv og de patienter, du kører med.

Din underviser på denne del af uddannelsen er forflytningsvejleder og portører fra sygehuset.


Da der i sygetransporttjenesten bliver gjort brug af ilt, bliver du på uddannelsen undervist i hvordan det er hensigtsmæssigt at bruge ilt til den akut syge patient, der viser tegn på åndedræts- og kredsløbspåvirkning samt ved bevidsthedstab. Herudover får du kendskab til de mest almindelige luftvejs- og kredsløbssygdomme.


Undervisningen suppleres med aktiv CASE-træning

Uddannelsen er modulopbygget med undervisning 5 dage fordelt over ca. 5 uger.

Deltagerantallet er max 15 personer.

Varighed:

5 dage

Uddannelsesbevis:

Der udstedes bevis efter endt kursus