Om DAPUC

DAPUC udbyder kurser og efteruddannelse til den præhospitale indsats. I DAPUC arbejder vi med en ekspertkultur. Vi har fokus på den faglige ekspertise, der er nødvendig for at rykke vores deltagere længst muligt under deres uddannelse.

 

Vores undervisere repræsenterer derfor en bred faglig skare af forskellige uddannelsesniveauer samt faglige kompetencer. Vores felt af undervisere består bla. af Paramedicinere, læger, jordemødre, sygeplejersker, psykologer mm.

 

Vi tilstræber at tilbyde undervisning som er spændende og udfordrende. Du og dine kollegers erfaringer indgår som en naturlig del af undervisningen, der holdes så tæt på din hverdag som muligt. Praktiske øvelser, cases, rollespil og erfaringsudveksling understøtter løbende den teori, der kobles på. 

 

DAPUC er en del af SOSU Østjyllands efteruddannelsesafdeling, og har i over 20 år udbudt forskellige uddannelser inden for det præhospitale område. De første paramedicinere i Danmark er uddannet hos DAPUC. Ambulancebehandler-uddannelsen har også været udbudt hos DAPUC. Derudover har DAPUC udviklet og afholdt den Færøske ambulancebehandleruddannelse og portørredder-uddannelsen i Grønland.

 

Kontakt