placeholder

Brandmand, nødbehandler eller samarit

Er du klar til at tage næste skridt i din karriere som brandmand, nødbehandler eller samarit?

 

Med uddannelsesforløbet Kriseindsats, mental parathed og koordinering i krisesituationer får du viden og kompetencer på akademiniveau. Det er skræddersyet til at ruste dig til enhver situation – lige fra hverdagshændelser til større skadesteder og sikkerhedshændelser.

 

Forløbet er kompetencegivende med 10 ECTS og udbydes i samarbejde med VIA. Der er 9 undervisningsdage fordelt på 4 moduler, og en afsluttende eksamen. Uddannelsen vil give dig en solid teoretisk ballast og praktisk træning, som du kan tage med tilbage til din hverdag. Der vil være fokus på at arbejde med din mentale parathed i pressede situationer. Du vil derfor opleve, at du udvikler dig både professionelt og personligt.

 

Målet er, at du efter forløbet står mentalt stærkere og kan håndtere de mange og meget forskellige og krævende situationer, som du møder i dit arbejde.

 

Efter forløbet vil du:

 • Være mentalt parat til at håndtere og koordinere akutte medicinske krisesituationer
 • Kunne tage styringen, handle og koordinere akutindsatser.
 • Sikkert og professionelt kunne håndtere akutte medicinske krisesituationer.
 • Være i stand til at samarbejde med andre fagfolk og involverede aktører i akutmedicinske krisesituationer.
 • Opleve en forbedring i din evne til at håndtere de berørte personer, kolleger og andre fagfolk, som du skal samarbejde og koordinere med.

 

Emner og temaer i Kriseindsats, mental parathed og koordinering i krisesituationer:

 • Styring og koordinering i akut opståede situationer.
 • Psykologiske aspekter relateret til krisesituationer.
 • Personligt lederskab og udvikling i din rolle som vagtcentralmedarbejder.
 • Selvledelse, styring og koordinering i hverdagssituationer, ved større skadesteder og ved sikkerhedshændelser.
 • Procedurer, planlægning, systemer, handlinger og arbejdsgange inden for dit område.
 • Optimering af beslutningsprocesser og ressourcestyring.
 • Defusing og debriefing.
 • Sikring og normalisering af skadesteder.
 • Træning af mental parathed gennem Emergency Virtual Reality Training (EVRT).

 

TECC3

Som et supplement til uddannelsen tilbyder vi TECC3 (Tactical Emergency Casualty Care), certificeret ved NAEMT USA. Dette kursus bygger videre på fundamentet fra vores krisehåndteringsmodul og fokuserer på praktiske færdigheder ved sikkerhedshændelser.

 

TECC3 er udviklet som svar på det ændrede trusselsbillede og træner deltagerne i taktiske og praktiske færdigheder til håndtering af tilskadekomne i civile taktiske miljøer. Gennem realistiske scenarier og færdighedstræning, herunder brug af gummikugler, larm og røg, opnår du en grundlæggende taktisk forståelse og bliver i stand til at agere hensigtsmæssigt i tilspidsede situationer.

 

Kurset inkluderer også træning i at bevæge sig hensigtsmæssigt i skarpe situationer og i samarbejde med politiet. Undervisningen leveres af erfarne politibetjente og sundhedsfaglige eksperter, hvilket sikrer en tværfaglig tilgang og træning i samarbejde med bevæbnet indsatspersonale.

 

Du kan deltage på kurset uden at gennemføre skriftlige og praktiske prøver og modtage et deltagerbevis. Indholdet inkluderer blandt andet vurdering af traumepatienter, blødningskontrol, luftvejshåndtering og teknikker til at trække og føre personer i sikkerhed.

 

MERE OM KURSET

 • Datoer for uddannelsen

  • Uddannelsen afholdes på nedenstående datoer hos SOSU Østjylland, afdeling Silkeborg, Høgevej 4, 8600 Silkeborg.

   Undervisningen foregår mellem kl. 8.00 og 16.00, hvor der både vil være oplæg, gruppearbejde, praktiske øvelser, vejledning og tid til selvstudie. Modul 1 er internat med overnatning.

    

   Hold 1 2024

   Tilmeldingsfrist: 2. august 2024

    

   Modul 1: 3/9 - 4/9 2024 (overnatning på Hotel Scandic i Silkeborg) 

   Modul 2: 11/9 - 12/9 2024 

   Modul 3: 24/9 - 26/9 2024 

   Modul 4: 9/10 - 10/10 2024

   Eksamen: 30/10 - 31/10 2024

 • Pris

  • Uddannelsen koster 23.000 kr. inkl. moms.

   I prisen indgår bøger og øvrige materialer, forplejning samt overnatning.

 • Søg kompetencefonden

  • Du har mulighed for at søge FOA’s kompetencefond eller 3F’s fond for støtte til dækning af deltagergebyret.

    

   Tal med din leder og TR om dine muligheder. Se mere her:

   3F >>

   FOA >>

    

   Få din efteruddannelse dækket gennem Omstillingsfonden

   Omstillingsfonden giver dig mulighed for at søge op til 10.000 kroner årligt til at dække efter- og videreuddannelse på akademi- eller diplomniveau samt fagspecifikke kurser og enkeltfag på heltidsuddannelser på professionsbachelorniveau. Støtten udbetales, uanset om du tager enkeltstående moduler eller længere forløb.

    

   Du kan søge støtten fra Omstillingsfonden, hvis du er faglært eller ufaglært, eller hvis du har en uddannelse svarende op til en professionsbachelor. Sidstnævnte omfatter fx folkeskolelærere, maskinmestrer, pædagoger og sygeplejersker. 

   Læs mere om omstillingsfonden på VIA´s hjemmeside ved at klikke her.

Spørgsmål?