placeholder

Det akut syge barn

Det akut syge eller traumatisk skadede barn giver særlige udfordringer i såvel det præhospitale som det intrahospitale miljø. Dette tre-dages forløb hjælper dig til hurtig og korrekt tolkning og vurdering, og giver dig vigtig viden om bl.a. kommunikation og underretningspligt. 

Børn der er blevet akut syge eller har oplevet vold eller omsorgssvigt, kan være særdeles svære at vurdere og behandle – ikke mindst i det præhospitale miljø. Det kræver omfattende viden og opmærksomhed at træffe de rigtige valg, så både børn og pårørende hjælpes bedst muligt. 

DAPUC har sammensat dette kursusforløb målrettet ambulancebehandlere og paramedicinere, der ønsker større sikkerhed i korrekt håndtering af det kritisk påvirkede barn.

Din underviser på forløbet er børneanæstesilæge og har stor erfaring fra arbejdet i både akut lægeambulance og lægehelikopter.

 

Der vil desuden være oplæg fra Børns Vilkår og fra én, der har oplevet det på egen krop.

 

MERE OM KURSET

 • Vi har særligt fokus på:

  • På kurset har vi særligt fokus på:

   • ABCDE-algoritmen for både det sygdomspåvirkede og det traumatisk skadede barn
   • Teori om det raske og det syge barn
   • Vurdering og tolkning af såvel kliniske tegn og optagede vitalparametre
   • Sygdomslære om bl.a. pseudocroup, meningitis, RS-virus, astma, kramper og diabetes, samt  præhospital behandling af disse tilstande.
   • Kommunikation med forældre til det kritisk påvirkede barn
   • Det voldsramte eller omsorgssvigtede barn
   • Indberetning – hvad er dine muligheder og hvad er din pligt? 
   • Samarbejde og kommunikation med andre faggrupper
 • Sådan underviser vi ...

  • Praksisnær undervisning
   Du og dine kollegers erfaringer indgår som en naturlig del af undervisningen, der holdes så tæt på din hverdag som muligt. Praktiske øvelser, cases, rollespil og erfaringsudveksling understøtter løbende den teori, der kobles på. 

   Dit underviserteam til dette kursus består af pædiater (eller anden speciallæge), en paramediciner samt en socialrådgiver.

   DAPUC’s praksisnære tilgang gør, at du allerede i løbet af kurset opnår stor fortrolighed med konkret håndtering af det akut syge eller traumatisk skadede barn.

    

 • Info og pris

  • Alle kursister modtager fuld forplejning på alle kursets dage.

   Der er IKKE hotelophold inkluderet i prisen !!

   Kurset koster 9.500,- ekskl. moms

 • Søg kompetencefonden

  • Du har mulighed for at søge FOA’s kompetencefond eller 3F’s fond for støtte til dækning af deltagergebyret.

   Tal med din leder og TR om dine muligheder.

   Se mere her:

   3F >>

   FOA >>

 • Download PDF

Spørgsmål?