SOSU_Aarhus_2022-06-020340 1.jpg

DET EKSTRA GEAR

 

 

På uddannelsen Det ekstra gear bliver du i stand til at bruge en række simple, men effektive værktøjer, der kan øge din og dine kollegers mentale parathed før, under og efter voldsomme hændelser.  

 

Det ekstra gear er et praksisnært kursus, der bygger på valideret forskning og giver dig mentale værktøjer til at: 

 

 • Håndtere uforudsete hændelser  

 • Træffe hurtige og kloge beslutninger  

 • Være mentalt parat og fleksibel 

 • Kommunikere i højstresssituationer og præstere under akut stress.  

 • Holde dig selv og organisationen langtidsholdbar  

  

Du undervises af undervisere fra Institut for Mental Parathed, arbejder ud fra den problembaserede læringsmetode og skaber et trygt, inddragende og vejledende læringsmiljø.  

Kurset veksler mellem teorioplæg, praktiske øvelser og refleksionsopgaver.  

 

Udgangspunktet for uddannelsen er, at hjernen er vores vigtigste redskab, og at alt andet er et supplement.  
Din egen livs- og arbejdserfaring er altid omdrejningspunktet for den læring og refleksion, vi forsøger at facilitere på uddannelsen.Derfor vil du også opleve, at kurset har elementer, der skubber til din personligeudvikling.  


Udsagn fra tidligere kursister: 

 

Jeg har arbejdet på psykiatriske bosteder og krisecentre i 30 år, men jeg har aldrig været på et kursus, der var så relevant som det her. Det giver en nogle helt andre brugbare værktøjer til at arbejde med sikkerhed både for sig selv, men også i samarbejde med ens kolleger.”  Ulla, socialpædagog. 

 

Underviserne insisterede på, at vi skulle sætte begreber fra teorierne på vores praksis eksempler, det skabte rigtig god læring, og man får et helt nyt fælles sprog til at arbejde med sikkerhed” Sandra, socialrådgiver 

 

Der bliver virkelig skabt et trygt rum på kurset, det betyder man også kan dele ting, der er svære. Det skaber virkelig god læring og giver også en et skub i forhold til personlig udvikling på en måde, hvor det føles helt trygt.” Anne, pædagog. 

 

På kurset arbejdede vi med både med hverdagssikkerhed og den akutte situation. Og man bliver pludselig bevidst om, at det er hverdagen, der danner grundlaget for, hvordan vi håndterer den uvarslede hændelse.” Lone, psykolog. 

 

Mere om kurset

 • Målgruppe

  • Uddannelsen er for dig, der arbejder i beredskabet, hvor I ofte står i skarpe situationer og skal kunne holde overblikket, tage styring og handle hensigtsmæssigt under stort pres.  

   Det kan også være for dig, der arbejder med arbejdsmiljø i virksomheder, hvor I på forskellige måder kan stå overfor konflikter eller uforudsete hændelser, der udfordrer medarbejdernes resiliens.  

 • Praktisk info og pris

  • Kurset koster kr. 9.000 eks. moms. 

    

   Alle kursister modtager fuld forplejning under kurset.

   Der er ikke inkluderet hotelophold og aftensmad i prisen i prisen.

   Kontakt DAPUC for en fordelagtig hotelpris i forbindelse med kurset.

    

   Undervisningssted: DAPUC, Silkeborg

 • Instruktører

  • Søren Bächler

   Tidligere politiassistent, med pædagogisk tæft og 19 års erfaring fra politiet

    

   Anne-Stina Sørensen

   Sociolog, med hang til anvendt forskning og 24 års erfaring fra Rigspolitiet

 • Søg en kompetencefond

  • Du har mulighed for at søge FOA’s kompetencefond eller 3F’s fond for støtte til dækning af deltagergebyret.

   Tal med din leder og TR om dine muligheder.

   Se mere her:

   3F kompetencefond >>

   FOA kompetencefond >>

Spørgsmål?