Det akut syge barn

Målgruppe:

Primært ambulancebehandlere og paramedicinere, som ønsker at tilegne sig bedre praksisnære færdigheder i kontakten med det akut syge eller traumatisk skadede barn.

Beskrivelse:

Det akut syge eller traumatisk skadede barn giver særlige udfordringer i såvel det præhospitale som det intra-hospitale miljø. Dette tre-dages forløb hjælper dig til hurtig og korrekt tolkning og vurdering, og giver dig vigtig viden om bl.a. kommunikation og underretningspligt.

Børn der er blevet akut syge eller har oplevet vold eller omsorgssvigt, kan være særdeles svære at vurdere og behandle – ikke mindst i det præhospitale miljø. Det kræver omfattende viden og opmærksomhed at træffe de rigtige valg, så både børn og pårørende hjælpes bedst muligt.

DAPUC har sammensat dette kursusforløb målrettet ambulancebehandlere og paramedicinere, der ønsker større sikkerhed i korrekt håndtering af det kritisk påvirkede barn.

På kurset vil du fx lære om:
• ABCDE-algoritmen for både det sygdoms-påvirkede og det traumatisk skadede barn
• Teori om ’Det normale vs. Det unormale’
• Vurdering og tolkning af såvel kliniske tegn og optagede vitalparametre
• Sygdomslære om bl.a. pseudocroup, meningitis, RS-virus, astma, kramper og diabetes, samt præhospital behandling af disse tilstande.
• Kommunikation med forældre til det kritisk påvirkede barn
• Det voldsramte eller omsorgssvigtede barn
• Indberetning – hvad er dine muligheder og hvad er din pligt?
• Samarbejde og kommunikation med andre faggrupper

Praksisnær undervisning
Du og dine kollegers erfaringer indgår som en naturlig del af undervisningen, der holdes så tæt på din hverdag som muligt. Praktiske øvelser, cases, rollespil og erfaringsudveksling understøtter løbende den teori, der kobles på.
Dit underviserteam til dette kursus består af pædiater (eller anden speciallæge), en paramediciner samt en socialrådgiver.
DAPUC’s praksisnære tilgang gør, at du allerede i løbet af kurset opnår stor fortrolighed med konkret håndtering af det akut syge eller traumatisk skadede barn.


Ophold, forplejning og fritid
Fuld forplejning på kurset.
Hotelophold ikke inkluderet i prisen.
Vi glæder os til at møde dig på kurset!

Varighed:

3 dage

Tilmelding

Vælg hold:

Tilmeld

Afholdelsessted:

Dapuc
Høgvej 4
8600 Silkeborg

Dato:

13.11.2024 - 15.11.2024

Tilmeldingsfrist:

11.10.2024

Varighed:

3 dage

Undervisningstype:

Pris:

9500,00

ex moms, inkl. forplejning

Kontaktperson:

Anne Katrine Valeur
87206117
akv@dapuc.dk