NAEMT

Siden februar 2022 har DAPUC været godkendt som Danmarks nationale udbyder af al kursusaktivitet, der er underlagt den amerikanske organisation NAEMT.

 

NAEMT er et amerikansk uddannelseskoncept, som har vundet stort indpas i Danmark. Efter endt kursus får du et internationalt anerkendt kursusbevis, som kan bruges i det meste af verden.

 

Formålet med kurserne er at sikre en systematisk og optimal præhospital behandling ved at styrke den viden og de færdigheder, der anvendes i den præhospitale indsats.

 

DAPUC er udbyder af NAEMT-kurserne i Danmark - du kan tage kurserne AMLS, PHTLS og TECC.

 

Klik på ét af kurserne for at læse mere og tilmelde dig.

 • NAEMT-konceptet i Danmark

  • NAEMT (National Association of Emergency Medical Technicians) startede i 1975 i USA og har siden da opnået stor anerkendelse over hele verden for uddannelserne inden for det præhospitale felt. 

   I 2002 startede det første konceptkursus i Danmark. Et såkaldt bogstavkursus kaldet PHTLS. 

    

   I foråret 2022 blev Dansk Præhospital UddannelsesCenter (DAPUC), godkendt som Danmarks nationale udbyder af alle kurser fra den amerikanske organisation NAEMT. DAPUC er en del af SOSU Østjyllands efteruddannelsesafdeling, og har i over 20 år udbudt forskellige uddannelser inden for det præhospitale område. 

    

   PHTLS er opstået efter en flyulykke i 1976, hvor en amerikansk ortopædkirurg og hans familie var involveret. Hans oplevelse af ulykken var, at der var mangel på systematik i behandlingen af hans familie på det lille sygehus i Nebraska. 

   Det resulterede i, at han sammen med kolleger udviklede kurser i traumatologi. Hurtigt blev undervisningen adopteret af American College of Surgeons, der tilrettelagde ATLS® (Advanced Trauma Life Support) kurset. 

    

   Nogle år efter ATLS® blev PHTLS® startet op i samarbejde med NAEMT (National Association of Emergency Medical Technicians). Idéen var at benytte ATLS® principperne præhospitalt og dermed sikre patienterne en systematisk, ensartet og optimal behandling af redningsmandskabet ind til hospitalet. Hermed er patienterne sikret en behandling som følger de samme principper fra start til slut i behandlingsforløbet. 

    

   I 2012 startede Thomas Lynge Andersen (Paramediciner, tidligere National Koordinator og projektleder) et samarbejde med PHTLS Danmark, hvor de med støtte fra Tryg Fonden stiftede AMLS Danmark. Det andet danske bogstavkursus blev dermed skudt igang. Grundlaget for at starte AMLS kurser i Danmark, var et ønske om at skabe en fælles struktur og tilgang til den medicinske patient, der skulle være med til at øge patientsikkerheden samt klæde præhospitalt personale bedre på, til at håndtere komplekse medicinske tilstande. 

    

   I 1999 blev TCCC en del af PHTLS (vers. 4). TCCC er det eneste battlefield trauma care guidelines, der er blevet godkendt af American College of Surgeons Committee on Trauma, National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) og U.S Department of DefenseHeraf udspringer TECC (Tactical Emergency Casualty Care), der sidenhen er opstartet som den nyeste konceptuddannelse med NAEMT som moderorganisation. Et koncept der tager udgangspunkt i PHTLS' principper, samt de militære taktiske principper der er tilrettet den civile verden. 

    

   DAPUC ved SOSU Østjylland blev af NAEMT USA valgt til uddannelsescenter for deres uddannelser, og startede efter godkendelse af USA op i foråret 2022, som det nye uddannelsescenter, der tilbyder uddannelser under organisationen NAEMT USA. 

 • Nationale koordinatorer

  • Medical Director Danmark: Michael Mølmer - overlæge, forsker, ortopæd- og traumekonsulent, md_tecc@dapuc.dk.

   National koordinator AMLS: Morten Lindkvist 

   National koordinator TECC: Mads Husa 

   Nationale koordinator PHTLS: Carsten Petersen

 • NAEMT.org

  • Læs meget mere om organisationen og historien bag på NAEMT.org >>