Sådan søger du kompetencemidler

Du kan søge kompetencemidler til at dække udgifter til efter- og videreuddannelsen.

 

Herunder kan de læse om de forskellige muligheder, der findes. 

 

Du kan også tale med din leder og TR om dine muligheder. 

 • Reddernes Uddannelses- og Kompetencefond v. 3F/CF

  • Reddernes Uddannelse- og Komptencefond er oprettet med det formål at fremme og udvikle uddannelserne og uddannelsesniveauet for reddere.

    

   Du kan søge om at få dækket kursusgebyr til forskellige typer selvvalgte kurser og uddannelser, samt få løntabsgodtgørelse til AMU kurser.

    

   Læs mere her

 • Den Regionale Kompetencefond (for medlemmer af 3F, FOA, HK m.fl.)

  • Den Regionale Kompetencefond kan støtte dig med op til 30.000 kr til dækning af udgifter i forbindelse med efteruddannelse.

   Der åbnes for ansøgning af midler flere gange årligt. 

   Læs mere og ansøg her.

    

 • Omstillingsfonden (Akademiuddannelser og -moduler)

  • Omstillingsfonden giver dig mulighed for at søge op til 10.000 kroner årligt til at dække efter- og videreuddannelse på akademi- eller diplomniveau samt fagspecifikke kurser og enkeltfag på heltidsuddannelser på professionsbachelorniveau.

   Støtten udbetales, uanset om du tager enkeltstående moduler eller længere forløb.

   Du kan søge støtten fra Omstillingsfonden, hvis du er faglært eller ufaglært, eller hvis du har en uddannelse svarende op til en professionsbachelor.

   Læs mere om omstillingsfonden her