Nyhedsbrev om præhospital efteruddannelse

Her kan du tilmelde dig DAPUCS nyhedsbrev om emner inden for det pæhospitale område, ambulancetjenesten, beredskab, brand og redning mm.