Ambulancelederuddannelsen

Uddannelsen er for dig, der er redder, ambulancebehandler eller paramediciner. Du fåkompetencer til at tage styring, handle og koordinere den præhospitale akutindsats i hverdagssituationer, ved større skadesteder og sikkerhedshændelser. 

 

  

Ambulancelederuddannelsen giver dig værktøjerne til at varetage opgaven omkring stress, traume- og krisereaktioner, men også til at styre, koordinere og tage ledelse i den aktuelle situation.Du bliver klogere på dig selv som ambulanceleder og på at styre og koordinere i samarbejde med mange forskellige faggrupper. Du arbejder gennem hele uddannelsen med afsæt i din egen hverdag. Du får indsigt i og mulighed for at udvikle dig i din egen rolle, din egen mentale parathed, din kommunikation samt opgavevaretagelse, når det spidser til - og når der er ro på igen. 

 

Ambulancelederuddannelsen er bygget op omkring modulet Kriseindsats, mental parathed og koordinering i krisesituationer fra akademiuddannelse i Sundhedspraksis.

 

Uddannelsen er formelt kompetencegivende med 10 ECTS og udbydes i samarbejde med VIA og afholdes af Dapuc.

 

Næste holdstart

Hold 1-2024

Tilmeldingsfrist: 2. august 2024

 

Modul 1: 3/9 - 4/9 2024 (overnatning på Scandic i Silkeborg) 

Modul 2: 11/9 - 12/9 2024 

Modul 3: 24/9 - 26/9 2024 

Modul 4: 9/10 - 10/10 2024

Eksamen: 30/10 - 31/10 2024

 

Mød Casper og Lenette

Casper og Lenette er paramedicinere og har taget ambulancelederuddannelsen.
Hør dem fortælle, hvordan uddannelsen styrker dem i deres arbejde, og hvordan er at arbejde med de virkelighedstro scenarier under uddannelsen. 

 

 


Bliv klogere på uddannelsen

 

Ambulancelederuddannelsen består af to dele: 

Del 1 består af modulet Kriseindsats, mental parathed og koordinering i krisesituationer (10 ECTS) underbygget af unik VR simulationstræning i EVRT særligt tilrettelagt for ambulanceledere.

I alt 9 undervisningsdage fordelt på 4 moduler og eksamen.  

Undervisningen tager afsæt i din og de øvrige deltageres hverdag. Du arbejder med konkrete problemstillinger, og du får sparring fra dine medstuderende og undervisere på de udfordringer, du står i.   

 

Del 2 består af TECC – taktisk certificering, hvor du får en grundlæggende taktisk forståelse af sikkerhedshændelser, der gør dig bevidst om din egen rolle og hvordan du agerer hensigtsmæssigt i tilspidsede situationer. Med den viden og forståelse bliver du i stand til at medvirke til at indgå i tværfagligt samarbejde med andre aktører i sikkerhedshændelser på et kvalificeret grundlag. Del 2 har en varighed på 3 dages internat, og skal tilmeldes separat (www.tecc.dk)

Med del 2, TECC - taktisk certificering, får du samtidig et internationalt anerkendt certifikat på dine kompetencer. 

 

Uddannelsen giver dig 

 • Viden, indsigt og værktøjer til at udvikle dig i dit personlige lederskab i rollen som ambulanceleder 
 • Kompetencer til at lede dig selv og andre, tage styring og koordinere i hverdagssituationer, større skadessteder og sikkerhedshændelser, herunder at kunne kommunikere og samarbejde med øvrige aktører 
 • Viden om hvilke procedurer, planer, systemer og arbejdsgange de deltagende aktører arbejder under samt ansvars-, rolle og opgavefordeling på skadestedet  
 • Redskaber til optimering af beslutningsproces og disponering af ressourcer 
 • Indsigt og træning i adfærds- og krisepsykologi, herunder mental parathed, konflikthåndtering, stress, traumereaktioner samt handlingsevne og -muligheder relateret til kriser og akut opståede situationer 
 • Viden om og øvelser i defusion og debriefing 
 • Kompetencer til sikring og normalisering af skadested samt træning af mental parathed gennem træning i EVRT - Emergency Virtual Reality Training 

 

Deltagerantallet er max 18 personer. Herefter oprettes venteliste, og du bliver blandt de første der får de nye datoer tilsendt.

 

Adgangskrav og tilmelding

 • En relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse.

 

Husk at have den nødvendige dokumentation klar, inden du starter din tilmelding (eksamensbevis + bevis for erhvervserfaring)

SOSU Østjylland har Databehandleraftale med VIA.

 

Info-webinar om Ambulancelederuddannelsen:

webinaret blev afholdt d. 2. maj 2023 og kan genses her. >>klik her<<. På info-webinaret får du viden om uddannelsen og uddannelsens opbygning, og vi svarer også spørgsmål fra nogle af jer. 

 

 

 

 

 

MERE OM KURSET

 • Datoer for uddannelsen

  • Ambulancelederuddannelsens del 1 har en varighed på 9 undervisningsdage plus 1 dag til eksamen. Modul 1 er internat, de øvrige moduler og eksamen er eksternat.

    

   Uddannelsen afholdes på nedenstående datoer hos SOSU Østjylland, afd. Silkeborg, Høgevej 4, 8600 Silkeborg. Undervisningen foregår mellem kl. 8.00 og 16.00, hvor der både vil være oplæg, gruppearbejde, praktiske øvelser, vejledning og tid til selvstudie. 

    

    

   Hold 1-2024

   Tilmeldingsfrist: 2. august 2024

    

   Modul 1: 3/9 - 4/9 2024 (overnatning på Scandic i Silkeborg) 

   Modul 2: 11/9 - 12/9 2024 

   Modul 3: 24/9 - 26/9 2024 

   Modul 4: 9/10 - 10/10 2024

   Eksamen: 30/10 - 31/10 2024 

 • Pris

  • Ambulancelederuddannelsen del 1 på i alt 10 ECTS og EVRT VR-simulationstræning koster 23.000 kr. inkl. moms

   I prisen indgår bøger og øvrige materialer, forplejning samt overnatning på modul 1Ønsker du overnatning på de andre moduler, er vi gerne behjælpelig med bookning af ophold på Hotel Scandic i Silkeborg. Udgiften hertil indgår ikke i ovenstående pris. 

    

   Ambulancelederuddannelsen delTECC - taktisk certificeringkoster 18.500 + moms. Inklusiv, materialer, overnatning og forplejning. 

   Denne uddannelse skal tilmeldes separat ved at klikke her

 • Søg kompetencefonden

  • Du har mulighed for at søge FOA’s kompetencefond eller 3F’s fond for støtte til dækning af deltagergebyret.

    

   Tal med din leder og TR om dine muligheder.

   Se mere her:

    3F >>

   FOA >>

    

   Få din efteruddannelse dækket gennem Omstillingsfonden

   Omstillingsfonden giver dig mulighed for at søge op til 10.000 kroner årligt til at dække efter- og videreuddannelse på akademi- eller diplomniveau samt fagspecifikke kurser og enkeltfag på heltidsuddannelser på professionsbachelorniveau. Støtten udbetales, uanset om du tager enkeltstående moduler eller længere forløb.

   Du kan søge støtten fra Omstillingsfonden, hvis du er faglært eller ufaglært, eller hvis du har en uddannelse svarende op til en professionsbachelor. Sidstnævnte omfatter fx folkeskolelærere, maskinmestrer, pædagoger og sygeplejersker.

    

   Læs mere om omstillingsfonden på VIA´s hjemmeside ved at klikke her.

 • Download PDF

  • Hent FAKTAARK for ambulancelederuddannelsen HER

    

   Hent undervisningsplan for ambulancelederuddannelsen HER

    

    

Spørgsmål?